zápis z výborové schůze

informační list 2008

informační list 2009

Výroční členská schůze se bude konat
v sobotu 14. 1. 2011 od 18:00

v salonku restaurace u Bílé labutě
v Lysé nad Labem.

 

Ubytování je zajištěno na internátu za náměstím.

zpět