informační list 2009

informační list 2011

Informační list 2008

Vážení přátelé,
předkládám Vám informační zpravodaj klubu s důležitými informacemi pro členy. Zvláště bych chtěl upozornit na připravovanou speciální výstavu klubu konanou ve dnech
9. - 11. 1. 2009 na výstavišti v Lysé nad Labem. Upozorňuji, že uzávěrka je již 10.12.2008 (tolerovány budou 3 kalen-dářní dny zpoždění ). Vyzývám členy klubu k maximální účasti, co do počtu přihlášených holubů i k účasti na výroční členské schůzi. Tato se koná v sobotu 10.1.2009 v 18.00 hod v salónku restaurace U Labutě ( stejné místo jako loni ). Zde budou vybírány členské příspěvky a budou rozdány nánožní kroužky na rok 2009.
Po skončení schůze bude probíhat večírek spojený s oslavou mých 50-tých narozenin, na které Vás tímto srdečně zvu.
Ubytování je zajištěno na internátě střední školy za cca 200,-- Kč za osobu. Zájemci o kvalitnější ubytování, kontaktujte prosím jednatele klubu ing. Duška na

tel. : 721 129 589. Předkládám Vám překlady dvou článků převzatých z německých časopisů, které se velmi úzce dotýkají problematiky současného stavu šlechtění holuba rysa i u nás.

Na shledání při speciální výstavě klubu se těší

Radim Kutra - předseda klubu.

 
    překlad z časopisu Geflugel Zeitung zde
    reakce předsedy něm. klubu p. Beckmeiera