informační list 2008

informační list 2011

Informační list 2009

Vzpomínka na Ing. Miroslava Malíka

Dne 26. 2. 2009 z Oravy přišla smutná zpráva. Ve věku 72 let náhle zemřel tajemník oblastního výboru SZCH Orava a bývalý předseda Klubu chovatelů holubů rysů na Slovensku
ing. Miroslav Malík. Na Oravu se přistěhoval z jižního Slovenska, kde vyrůstal v sedlácké rodině. Po vysokoškolském studiu elektrotechniky byl přidělen do Nižné na Oravě do firmy TESLA. Postupem času se vypracoval na řiditele vývoje elektroniky. Byl vynikající řečník a určitý čas vyučoval elektrotechniku. Vládl pěti cizími jazyky. Díky tomu pomohl mnohým chovatelům k dovozu kvalitních zvířat z celé Evropy. Choval kingy, moravské pštrosy a rysy. Když ho po pádu komunismu pověřili vedením pobočky významné německé firmy
s elektrotechnikou, ponechal si nadále již jen holuby rysy. Na toto plemeno měl dlouhodobě uznaný plemenný chov a podílel se na založení jeho klubu na Slovensku a pracoval zde ve funkci předsedy a vzdělavatele. Byl mimořádně důsledný, to vyžadoval vždy od svých spolupracovníků a přenášel tuto vlastnost i do chovatelství. Nejednou však zůstal nepochopený, když se snažil něco napravit nebo změnit. Členové českého klubu chovatelů holubů rysů jej dobře znali, neboť až do rozdělení republiky byl jeho dlouholetým členem. S českým klubem však nadále úzce spolupracoval. I přes velké problémy s onemocněním
srdce jsme společně několikrát vycestovali do Německa, kde jsme při speciálních výstavách jednali s představiteli německého klubu chovatelů holubů rysů. Vynikajícím tlumočením a řečnickými schopnostmi pomohl vyřešit řadu nejasností a rozdílných pohledů na vývoj a směr šlechtění rysa. Český i Slovenský klub ztratil významného chovatele a funkcionáře, ochotného obětovat se prospěšné věci. Rozloučení s ing. Miroslavem Malíkem se konalo 4. 3. 2009
v Bratislavském krematoriu.

Čest jeho památce.
Radim Kutra - předseda klubu chovatelů holubů rysů