zápis z výborové schůze

informační list 2008

informační list 2009

Zpravodaj 2011

Vážení přátelé,

Ve dnech 5 – 6.11.2011 se konala výstava výletků rysů v Tečovicích s mezinárodní účasti. Na výstavě bylo vystaveno 156 výletků rysů od 21 chovatelů z toho 3 chovatelé ze Slovenska. Posuzovalo se v sobotu / lichá /  Kristek  / sudá /  Dostál Fr. Největší zastoupení měl ráz modrý šupkatý bělohrotý – 90 kusů  od 15 chovatelů z toho 3 ze Slovenska.

Celkové hodnocení: Kvalita vystavených holubů byla různorodá,bylo možno vidět jedince kvalitních postav s dobrou základní barvou a kresbou,ale štíty křídel mírně narezlé.V poslední době takovýchto holubů přibývá. Vady: někteří jedinci byli drobnější v postavách ,hlavy jsou drobnější vůči postavě,zobáky užší a delší,přibývá holubů s rozdílem počtu bílých letek a přibylo značné procento křivých prsních kostí.

1 x 96  b.

11 x 95 b.

26 x 94 b.                
12 x 93 b.                           
14 x 92 b.                            
7 x 90 b.                            
4 x 89 b.
1 x 88 b.
1 x 85 b.
1 x NV


Modrý šupkatý barevnohrotý – 13 kusů od 2 chovatelů.
Celkové hodnocení: Kolekce vystavených holubů byla kvalitní v postavách,dobré hlavy,základní barva dobrá, zlepšila se barva letek a kresba.

Vady: delší zobáky,delší křídla a ocasy,  kresba štítů mírně narezlá.
3 x 95 b.                 
4 x 94 b.                 
4 x 93 b.
2 x 92 b.


Modrý bělopruhý – 4 kusy od 1 chovatele.
Celkové hodnocení:  Úroveň vystavených holubů oproti minulým letům  byla slabší.

Vady: zahnědlá základní barva,slabší hlavy, delší zobáky,ocas a křídla.
2 x 94 b.                  
2 x 92 b.


Stříbřitý šupkatý bělohrotý – 21 kusů od 4 chovatelů.
Celkové hodnocení: Kvalita holubů se postupně zlepšuje,bylo možno vidět jedince dobrých postav s výraznější kresbou  a barvou.

Vady: drobnější užší hlavy,slabší delší zobáky,někteří jedinci byli drobnější v postavě,rozdíl počtu bílých letek.
2 x  95 b.                
11 x 94 b.               
2 x 93 b.                          
2 x 92 b.
3 x 91 b.
1 x 90 b.


Žlutý šupkatý bělohrotý – 8 kusů, 1 bělopruhý od 1 chovatele
Celkové hodnocení: Z vystavených jedinců 3 kusy vynikali v postavě a kresbě štítů,kde bylo vidět rozdíl kresby mezi šupinatou a šupkatou. Zlepšila se základní barva.

Vady: delší zobáky,křídla a ocasy,rozdíl letek.
1 x 95 b.                
1 x 94 b.                
2 x 92 b.                
2 x 91 b.
2 x NV


Červený šupkatý bělohrotý – kusů od 2 chovatelů.
Celkové hodnocení: Kvalita vystavených jedinců byla slabá v postavách,hlavách,slabší delší zobáky,nečistá barva,kresba šupinatá.
1 x 94 b.                
1 x 91 b.
1 x 90 b.
1 x 89 b.
1 x NV


Červený bělopruhý – 9 kusů od 2 chovatelů.
Celkové hodnocení: Menší polovina byla o dvě třídy lepší v postavách a barvě.

Vady: užší hlavy,slabší delší zobáky, delší křídla a ocas,nečisté a nepravidelné pruhy,rozdíl počtu letek.
1 x 95 b.                
3 x 94 b.                           
2 x 92 b.
2 x 90 b.
1 x NV


Černý bělopruhý – 2 kusy od 1 chovatele.
Celkové hodnocení: dva jedinci byli slabších postav,měli nedostatky v barvě a kresbě.
1 x93 b.
1 x 90 b.
Neuznané rázy: 2 kusy červený dominantní šupkatý bělohrotý od 1 chovatele.
1 kus žlutě plavý šupkatý bělohrotý od 1 chovate

Čestné ceny získali  tito chovatelé: Kejzlar Petr 2x  modrý šupkatý bělohrotý
Mráček Jaroslav modrý šupkatý barevnohrotý
Kristek Jiří stříbřítý šupkatý bělohrotý
Jurčík Miroslav  žlutý šupkatý bělohrotý
Vykoukal Jaroslav červený bělopruhý
Vítěznou cenu získal: Kutra Radim modrý šupkatý bělohrotý 

V sobotu večer se konala členská schůze,po schůzi přátelské posezení s koštem slivovice.
Zúčastnili se téměř všichni vystavovatelé a zástupci ZO Tečovice.
Na závěr bych chtěl poděkovat ZO Tečovice za vydařenou akci a všem sponzorům za
poskytnuti všech darů a příspěvku.
Kristek Jiří