zápis z výborové schůze

informační list 2008

informační list 2009

Zápis z členské schůze klubu chovatelů holubů rysů
konané dne 6. listopadu 2011 v Tečovicích

 

Zahájení: 18:00

Jednání zahájil předseda klubu Radim Kutra, který přivítal přítomné členy klubu, hosty ze ZO Tečovice a členy klubu rysů ze SR.

Nejprve byl přečten návrh programu schůze, který byl schválen a dále se podle něho postupovalo.

Program:

  1. zahájení
  2. zpráva předsedy klubu
  3. zpráva vzdělavatele klubu
  4. diskuse
  5. závěr

 

ad 2) zpráva předsedy klubu
Radim Kutra nejprve poděkoval všem členům, kteří vystavují  v Tečovicích. Přednesl stručné informace o připravované hlavní speciální klubové výstavě v Lysé nad Labem, která se bude konat v lednu 2012. Dále poděkoval za účast slovenských rysařů na naší speciálce a ve stručnosti naznačil možnosti příští spolupráce obou klubů. Možností je několik – účast slovenských chovatelů na spesiálce u nás, uspořádání společné speciální výstavy nebo účast našich členů na výstavě např. v Nitře. Nápadů na spolupráci se najde určitě více a vše je pouze na domluvě.

Př. Moško st. – předseda klubu chovatelů rysů SR. Poděkoval za pozvání na naší speciálku. Naše představy o budoucí spolupráci přednese na nejbližší členské schůzi klubu. Doufá, že se naše spolupráce oboustraně rozvine. Pozval všechny přítomné na výstavu v Nitře.

  1. ad 3) zhodnocení speciální klubové výstavy

            J. Kristek zhodnotil speciální klubovou výstavu. Poznamenal, že výstava v Lysé je dlouhá a chtěl by jít jinam.
Fr. Dostál se připojil s negativním názorem na výstavu v Lysé.

R. Kutra poznamenal, že pokud někdo přijde s návrhem jiného termínu, místem konání výstavy,  přednese způsob organizačního zabezpečení a ekonomického zajištění, tak nevidí problém uspořádat speciální výstavu jinde. Zatím ale s takovým návrhem nikdo nepřišel.
vyhlášení výsledků klubové soutěže

  1. místo – Radim Kutra

čestné ceny – modrý šup. - Petr Kejzlar 2x, Jaroslav Košut,
modrý šup. barev. hr. – Jaroslav Mráček
stříbřitý šup. – Jiří Kristek
žlutý šup. – Miroslav Jurčík
červený bělopr. – Jaroslav Vykoukal

 

ad 4) diskuse
J. Kristek, L.Šimek a Fr. Dostál horlivě diskutovali o posuzování barvy a kresby.

Diskutovalo se i o termínu výroční členské schůze, odhlasována byla sobota navečer.

M. Dušek poznamenal, že proběhla aktualizace členů, zjišťovalo se, kdo je v jaké ZO a někdy to bylo opravdu náročné. Součástí Zpravodaje proto bude formulář pro potvrzení členství, který každý člen vyplní a potvrzený zašle jeho na adresu, případně ho může předat na speciálce v lednu v Lysé.

P. Archalous poznamenal, že máme internetové stránky, na které ale nikdo nepřispívá, takže jsou absolutně neaktuální.

ad 5) závěr
Závěrem schůze předseda klubu R. Kutra poděkoval všem přítomným za účast a popřál mnoho chovatelských úspěchů v příštím roce.

zpět