zápis z výborové schůze

informační list 2021

informační list 2021

Vážení přátelé,

Stav členů " Klubu chovatelů holubů Rysů " k 1.1.2020 má 28 členů. K 31.12.2019 vystoupili z klubu dva členové a to Jiří Kristek a Tomáš Kacafírek. Jejich vystoupení z klubu bylo oznámeno a projednáno VČS klubu v Brně dne 7.12.2019. Současný jmenný seznam s přehledem o zaplacených příspěvcích na rok 2020, k 12.1.2020.
Andrle Tomáš 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Beneš Václav 100,- kč uhrazeno 7.12.2019
Brábník Jan 100,- kč uhrazeno 7.12.2019
Cibulka Zdeněk 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Dvořák Vladimír 100,- kč uhrazeno 7.12.2019
Dostál František 100,- kč uhrazeno
15.1.2020 Dušek Martin ing. 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Hamr Karel 300,- kč neuhrazeno
Grym Vítězslav 100,- kč uhrazeno 5.1.2020
Hynčica Jan 300,- kč uhrazeno 10.3.2020
Charvát Petr 300,- kč neuhrazeno
Janeček Ladislav 100,- kč neuhrazeno
Jurčík Miroslav 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Kancnýř Pavel 300,- kč uhrazeno 10.3.2020
Kaňka Rostislav ml. 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Kaňka Rostislav st. 100,- kč uhrazeno 7.12.2019
Kejzlar Petr 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Krajdl Robert 300,- kč uhrazeno 13.1.2020
Kutra Radim 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Mráček Jaroslav 100,- kč uhrazeno 7.12.2019
Musil Jiří 100,- kč uhrazeno 7.12.2019 Polášek Antonín 100,- kč uhrazeno 7.12.2019
Römer Josef 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Růžička Roman 300,- neuhrazeno
Sadinský Andrej 300,- kč uhrazeno
Sládek Václav 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Vojáček Ladislav 300,- kč uhrazeno 7.12.2019
Vykoukal Jaroslav 100,- kč uhrazeno 7.12.2019

Nánožní kroužky pro členy Klubu chovatelů holubů Rysů. --------------------------------------------------------------------------- Nánožní kroužky byly doručeny v pátek od ČSCH, 10.1.2020 a rozeslány členům poštou dne 13.1.2020 následovně:
Kutra Radim 100 ks č 1 - 100
Vojáček Ladislav 50 ks č. 101 - 150
Sládek Václav 50 ks č. 151 - 200
Hamr Karel 60 ks č. 201 - 260
Kacafírek Tomáš 40 ks č. 261 - 300
Jurčík Miroslav 70 ks č. 301 - 370
Janeček Ladislav 30 ks č. 371 - 400
Kancnýř Pavel 25 ks č. 401 - 425
Kristek Jiří 25 ks č. 426 - 450
Kaňka Rostislav 30 ks č. 451 - 480
Sadinský Andrej 30 ks č. 481 - 510
Dušek Martin 30 ks č. 511 - 540
Andrle Tomáš 30 ks č. 541 - 570
Grym Vítězslav 45 ks č. 571 - 615

Zůstává rezerva 20 ks č. 631 - 650
Na rok 2021 je objednáno a zaplaceno zatím 395 k